Bakalaureatski rad Nives Ćurko
o crkvi GVHKZ-a

Naša župljanka Nives Ćurko na Graditeljskom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu obranila je u petak, 13. prosinca 2013., s izvrsnim uspjehom bakalaureatski rad pod naslovom Tehnološki projekt oplate horizontalne nosive konstrukcije za zgradu crkve u Kninu. Tako je nakon tri godine stručnog studija stekla titul sveučilišne prvostupnice (baccalaurea). Čestitamo!