Djelovanje kninskog Caritasa
kroz 2017. godinu

U 2017. godini Caritasu se za pomoć obratilo 926 obitelj (189 više nego u 2016. godini) sa 2.478 člana, te im je jednom ili u više navrata pomognuto 6.543 puta s paketima hrane i higijene, novoj i rabljenoj odjeći i obući, kupovinom lijekova, pripomoći u putnim troškovima za odlazak na liječničke preglede, drvima za ogrjev i drugom karitativnom pomoći. Od toga je 135 obitelji s 5 i više članova ili 776 člana i 791 obitelj s manje od 5 članova ili 1.702 članova. Pomoć je dobilo 91 obitelji samohranih roditelja i 190 obitelji koje imaju invalidnog ili bolesnog člana.
U Caritasovoj pučkoj kuhinji skuhano je i podijeljeno 26.026 topla obroka od kojih je 19.229 podijeljeno u pučkoj kuhinji, a 6.797 je dostavljeno na kućne adrese onima koji zbog starosti, bolesti ili udaljenosti sami ne mogu doći po obrok u pučku kuhinju.
U sklopu projekta koji je financiran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 2. siječnja do 29. rujna 2017. za 669 obitelji sa 1.854 člana podijeljeno 12.900 paketa hrane i hijene s 35 artikala (24 prehrambenih namirnica i 11 higijenskih potrepština za osobnu higijenu i higijenu kućanstva). Osim u Kninu pomoć je dijeljena potrebitima i na području: Biskupije, Civljana, Cetine, Drniša, Gračaca, Kijeva, Kistanja i Siverića.

Podijeljeno 12.900 paketa hrane i higijene
23. listopada 2017.

Caritas župe sv. Ante Knin je 29. rujna 2017. uspješno završio podjelu paketa hrane i higijene u sklopu projekta koji se financirao sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Podjela paketa vršena je od 2. siječnja do 29. rujna 2017. te je u tom periodu za 669 obitelji sa 1.854 člana podijeljeno 12.900 paketa s 35 artikala (24 prehrambenih namirnica i 11 higijenskih potrepština za osobnu higijenu i higijenu kućanstva) ili ukupno preko 400 t pomoći.

Podijeljeno 8.563 paketa hrane i higijene
10. srpnja 2017.

Caritas župe sv. Ante Knin u prvih šest mjeseci 2017. godine podijelio je 8.563 paketa hrane i higijene u sklopu projekta koji se financira sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Podjela obiteljskih paketa hrane i higijene iz Fonda Eurpske pomoći za najpotrebitije
20. siječnja 2017.

Pozivamo korisnike karitativne pomoći Caritasa župe sv. Ante Knin da se prijave za podjelu obiteljskih paketa hrane i higijene iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), a koje je naš Caritas dobio preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. ZA POMOĆ SE MOŽE PRIJAVITI SVAKI RADNI DAN OD 8 DO 11 SATI U UREDU CARITASA ILI NA TELEFON 661-770 
 
 
 

Obavijesti

 • Ponedjeljak, 25. ožujka 2019.- svetkovina je Navještenja Gospodinova - Blagovijest
  • Svete mise su:
  - 7 h u crkvi sv. Ante
  - u 9,30 i 18 h u Gospinoj crkvi
  • 19,30 h u Gosponij crkvi susret je glumaca "Muke"
 • Utorak, 26. ožujka 2019.
  • 18 h u Gospinoj crkvi, poslije mise pobožnost "Trinaest utoraka sv. Anti"
 • Četvrtak, 28. ožujka 2019.
  • Četvrtkom je Euharistijsko klanjanje iza večernje svete mise, posebno ga preporučamo u Korizmi
 • Petak, 29. ožujka 2019. - Četvrti korizmeni petak
  • 17,15 h - pobožnost križnog puta, a poslije misa u Gospinoj crkvi
 • Subota, 30. ožujka 2019.
  • 10 h - susret ministranata u samostanskoj dvorani
  • 11 h - u Gospinoj crkvi je pjevanje za dječiji zbor
  • 19 h - u općinskoj vjećnici u Kistanjama upriličit će se predstavljanje knjige o bl. Alojziju Stepincu „Viktor, kardinalova pobjeda“, autora Marlona Macanovića.

Aktualno

 • 31. ožujka 2019.- Večernje svete mise
  • Od nedjelje, 31. ožujka 2019. večernje svete mise slavimo u 19 sati
 • 6. ožujka do 14. travnja 2019.- „40 dana za život“
  • Korizmena kampanja molitvene incijative „40 dana za život“ počinje 6. ožujka i traje do 14. travnja u Kninu. Uključite se u molitve i svojom prisutnošću svaki dan od 8 do 15 sati ispred Opće bolnice "Hrvatski ponos".
 • 6. do 10. svibnja 2019.- Zaručnički tečaj
  • Kninski dekanat organizira zaručnički tečaj u Kninu od 6. do 10. svibnja 2019., a koji će se održavati u samostanskoj dvorani. Predavanja se održavaju od ponedjeljka do petka s početkom u 20 h
 • Hrvatska katolička mreža
  • Počela je s radom Hrvatska katolička mreža, vjerski portal koji možete pratiti na stranici www.hkm.hr

CARITAS


PASTORALNI CENTAR


EMISIJA "SUSRET"

GLASNIK SV. ANTE