Djelovanje kninskog Caritasa
kroz 2017. godinu

U 2017. godini Caritasu se za pomoć obratilo 926 obitelj (189 više nego u 2016. godini) sa 2.478 člana, te im je jednom ili u više navrata pomognuto 6.543 puta s paketima hrane i higijene, novoj i rabljenoj odjeći i obući, kupovinom lijekova, pripomoći u putnim troškovima za odlazak na liječničke preglede, drvima za ogrjev i drugom karitativnom pomoći. Od toga je 135 obitelji s 5 i više članova ili 776 člana i 791 obitelj s manje od 5 članova ili 1.702 članova. Pomoć je dobilo 91 obitelji samohranih roditelja i 190 obitelji koje imaju invalidnog ili bolesnog člana.
U Caritasovoj pučkoj kuhinji skuhano je i podijeljeno 26.026 topla obroka od kojih je 19.229 podijeljeno u pučkoj kuhinji, a 6.797 je dostavljeno na kućne adrese onima koji zbog starosti, bolesti ili udaljenosti sami ne mogu doći po obrok u pučku kuhinju.
U sklopu projekta koji je financiran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 2. siječnja do 29. rujna 2017. za 669 obitelji sa 1.854 člana podijeljeno 12.900 paketa hrane i hijene s 35 artikala (24 prehrambenih namirnica i 11 higijenskih potrepština za osobnu higijenu i higijenu kućanstva). Osim u Kninu pomoć je dijeljena potrebitima i na području: Biskupije, Civljana, Cetine, Drniša, Gračaca, Kijeva, Kistanja i Siverića.

Podijeljeno 12.900 paketa hrane i higijene
23. listopada 2017.

Caritas župe sv. Ante Knin je 29. rujna 2017. uspješno završio podjelu paketa hrane i higijene u sklopu projekta koji se financirao sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Podjela paketa vršena je od 2. siječnja do 29. rujna 2017. te je u tom periodu za 669 obitelji sa 1.854 člana podijeljeno 12.900 paketa s 35 artikala (24 prehrambenih namirnica i 11 higijenskih potrepština za osobnu higijenu i higijenu kućanstva) ili ukupno preko 400 t pomoći.

Podijeljeno 8.563 paketa hrane i higijene
10. srpnja 2017.

Caritas župe sv. Ante Knin u prvih šest mjeseci 2017. godine podijelio je 8.563 paketa hrane i higijene u sklopu projekta koji se financira sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Podjela obiteljskih paketa hrane i higijene iz Fonda Eurpske pomoći za najpotrebitije
20. siječnja 2017.

Pozivamo korisnike karitativne pomoći Caritasa župe sv. Ante Knin da se prijave za podjelu obiteljskih paketa hrane i higijene iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), a koje je naš Caritas dobio preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. ZA POMOĆ SE MOŽE PRIJAVITI SVAKI RADNI DAN OD 8 DO 11 SATI U UREDU CARITASA ILI NA TELEFON 661-770 
 
 
 

Obavijesti

 • Nedjelja, 10. veljače 2019.
  • nakon svetih misa skupljat ćemo priloge za grijanje Gospine crkve
  • 18 h - na misi biti će primanja i obećanja Frame
  • 19,30 h - Susret glumaca Muke u samostanskoj dvorani
 • Ponedjeljak, 11. veljače 2019.
  • 19,30 h u samostanskoj dvorani susret je Frame
 • Četvrtak, 14. veljače 2019.
  • župni vjeronauk za prvopričesnike u Gospinoj crkvi prema rasporedu.
 • Petak, 15. veljače 2019.
  • župni vjeronauk za krizmanike u dvorani Gospine crkve prema rasporedu.
 • Subota, 16. veljače 2019.
  • 10 h - susret ministranata u samostanskoj dvorani
  • 11 h - u Gospinoj crkvi je pjevanje za dječiji zbor

Aktualno

 • Orgulje za Gospinu crkvu
  • Nastavlja se akcija prikupljanja novčanih sredstava za nove klasične orgulje.
  Svoje priloge možete uplatit na žiro račun
  IBAN HR82 2330 0031 1001 1907 1 kod Splitske banke s naznakom: "za orgulje"

CARITAS


PASTORALNI CENTAR


EMISIJA "SUSRET"

GLASNIK SV. ANTE