Kviz za ministrante

U samostanskoj dvorani u subotu, 15. ožujka 2014., održan je kviz za kninske ministrante. Od 47 ministranata, sudjelovalo ih je 35 u dvije skupine. Stariji i mlađi su rješavali različite razine zadataka. Pobjednici su: Kristina Grabovac, Viktor Dreno, Matej Josipović i Jakov Medvidović, a oni će biti nagrađeni jednodnevnim izletom Split - Makarska. U ostvarenju kviza pomogli su župni animatori.