Obred preminuća sv. oca Franje

Uoči svetkovine sv. Franje Asiškoga, u četvrtak (3. listopada) u crkvi GVHKZ slavili smo Obred preminuća sv. oca našega Franje, kojim je predsjedao fra Šimun Markulin. Okupilo se oko 200 vjernika iz Župe, zajedno sa svećenicima, časnim sestrama, članovima Trećega franjevačkog reda i Frame.

Nakon Obreda, članovi Trećega franjevačkog reda i Frame okupili su se na domjenku u samostanskoj dvorani.