Studenti Fakulteta pravoslavne teologije
posjetili crkvu Sv. Ante Padovanskoga

Petnaest studenata Fakulteta pravoslavne teologije iz Beograda - koji se spremaju postati svećenici odnosno redovnici - posjetilo je u četvrtak, 21. studenoga 2013., crkvu Sv. Ante Padovanskoga. Primio ih je fra Šimun Markulin, a u pratnji je bio kninski protonamjesnik Savo Majstorović. Fra Šimun je govorio o životu župne zajednice, životu u samostanu, kao i o franjevaštvu.