Primanje u ministrante

U nedjelju, 23. veljače 2014., ministrantska zajednica postala je bogatija za devet ministranata. Stariji ministranti su na početku euharistijskog slavlja obukli u bijele haljine nove ministrante, koji su prvi put stupili u službu oltara Gospodnjega. Euharistijskim slavljem predsjedao je fra Šimun Markulin.