Statistika Župe

2003.
2012.
2013.
Krštenja
104
58
65
Broj prvopričesnika
182
100
89
Broj krizmanih
183
204
154
Ženidbe
38
34
31
Crkveni sprovodi
28
35
27