Fra Marko Duran
blagoslovio novu tvornicu vijaka

Gvardijan fra Marko Duran blagoslovio je novoizgrađenu tvornicu vijaka u ponedjeljak, 16. rujna 2013. U tvornicu su DIV grupa i njezin vlasnik gosp. Tomislav Debeljak uložili 35 milijuna eura, a kada bude radila punim kapacitetom zapošljavat će 400 radnika. Trenutno je najmodernija tvornica za proizvodnju vijaka u svijetu.