Susret sa župnim animatorima

Župni animatori susreli su se s fra Ivanom Lukačem i fra Šimunom Markulinom u petak, 7. veljače 2014. Dogovoreni su konkretni oblici suradnje i animiranja na karitativnom, katehetskom i društevnom polju. Na susretu su sudjelovali: Anja Marijanović, Marin Velić, Frano Visković, Ante Bračić, Leonardo Tomić i Sara Mihalj. U župi je 5 animatora sa završenom specijalizacijom, a 9 ih je u programu specijalizacije.